LLU Projekti

LLU Projekti

LLU Projekti

ProjektiValsts pētījumu programmaValsts pētījumu programma - Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)

Valsts pētījumu programma - Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā (AgroBioRes)

Programmas vadītāja: Dr.inž. Ruta Galoburda, Latvijas Lauksaimniecības universitātes, Pārtikas tehnoloģijas fakultātes profesore
 

Programmas īstenošanas laiks: 2014.-2017.

Programmas virsmērķis: Ilgtspējīgi un racionāli izmantot dabas resursus, palielinot resursu izmantošanas pievienoto vērtību.

Programmas mērķis: Zināšanu bāzes radīšana par lauksaimniecības resursu ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģijām kvalitatīvu pārtikas izejvielu ražošanā, pārstrādē, izejvielu un produktu kontrolē Latvijā, lai nodrošinātu patērētājus ar veselīgiem un drošiem vietējās izcelsmes pārtikas produktiem, veicinot lauksaimniecības un pārtikas nozaru izaugsmi un konkurētspēju.

Programmas uzdevumi:

  1. izpētīt augsnes ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģijas augkopības produktu ražošanai ar veselībai nozīmīgu bioloģiski aktīvo vielu nodrošinājumu un izstrādāt skrīninga metodes ķīmisko un bioloģisko risku novērtēšanai pārtikas izejvielās;
  2. izvērtēt ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisītā piesārņojuma - iegūt datus par slāpekļa un fosfora izskalošanos (no dažādām augsnēm, no dažādi izmantotām, mēslotām u. tml. zemēm), kā arī izvērtēt un sagatavot priekšlikumus par mēslojuma normām atkarībā no izskalošanās, augsnes akumulācijas spējas atkarībā no nokrišņiem, noteikt slāpekļa savienojumu zudumus un izmantošanu (atkarībā no mēslojuma un tā izkliedes un iestrādes veida);
  3. izpētīt bioloģiskos procesus Latvijā plašāk audzēto augļkoku un ogulāju ilgtspējīgai audzēšanai, augļu uzturvērtības un kvalitātes nodrošināšanai;
  4. izvērtēt vietējās izcelsmes (it īpaši 'Latvijas brūnā govs' un 'Latvijas baltā cūka') lauksaimnieciskās ražošanas rezultātā iegūtās lopkopības produkcijas piemērotību izmantošanai "nišas" produktu ražošanā (tai skaitā lopkopībā, veterinārmedicīnā, dzīvnieku valsts izcelsmes pārtikas kvalitātes paaugstināšanai);
  5. izstrādāt tehnoloģiskos risinājumus sāls, cukura un tauku satura (tostarp transtaukskābju) samazināšanai pārtikas produktos, maksimāli saglabājot pārtikas produktu derīguma termiņu, kā arī izstrādāt jaunus pārtikas produktus speciālām mērķa grupām un dažādot sortimentu, īpašu uzmanību pievēršot bioloģiski aktīvo vielu saglabāšanai pārstrādes procesos un ražošanas tehnoloģisko palīglīdzekļu (tai skaitā pārtikas piedevu) aizstāšanai pārtikas produktos;
  6. izstrādāt risinājumus lauksaimniecības un pārtikas ražošanas blakusproduktu un to bioloģiski aktīvo sastāvdaļu lietojumam pārtikas produktu ieguvei ar augstu pievienoto vērtību ("nišas" produkti) un jaunu lopbarības piedevu ieguvei, analizējot to veselīgumu un funkcionalitāti;
  7. iegūt jaunas zināšanas un sagatavot datus par indikatorbaktēriju Escherichia coli, patogēno mikroorganismu un Staphylococcus aureus (tostarp meticilīnrezistento Staphylococcus aureus), kas izolēti no liellopiem un cūkām, rezistences pret antibiotikām attīstību un šo rezistento mikroorganismu radīto apdraudējumu cilvēku veselībai un analizēt antimikrobiālās rezistences attīstības sasaisti ar antibiotiku lietošanu novietnēs, lietošanas apjomiem, kā arī ar saimniecību lielumu;

Programmas kopsavilkums:
Latvijas lauksaimniecībai ir augsts potenciāls, lai nodrošinātu tirgu ar vietējas izcelsmes augstvērtīgiem produktiem, t.sk., nišas produktiem. Īstenojot programmu, zinātnieki sadarbojoties ar uzņēmējiem, risinās nozarei svarīgos jautājumus. Globāla aktualitāte ir intensīvas lauksaimniecības saderība un saskaņotība ar vidi, tāpēc programmā tiks veikti pētījumi par ekoloģiski drošu mēslošanas līdzekļu lietošanu un vides risku apzināšana kultivējamās zemēs, kā arī par dažādu kultūraugu tehnoloģiju ietekmi uz augsnes auglību un kaitīgo organismu savairošanos. Paredzēts izpētīt augļu kvalitāti ietekmējošos bioloģiskos procesus un zinātniski pamatot pārstrādes tehnoloģijas pārtikas un lauksaimniecības blakusproduktu izmantošanas iespēju paplašināšanai. Radītās zināšanas, tehnoloģijas un produkti ļaus ilgtspējīgi un racionāli izmantot vietējos dabas resursus, veicinās augļkopības un pārtikas nozaru uzņēmumu izaugsmi, ceļot to konkurētspēju. Tiks izstrādāti jauni produkti dzīvnieku gremošanas un vielmaiņas slimību profilaksei un skaidrota vietējās izcelsmes slaucamo govju un cūku ģenētiskā piemērotība kvalitatīvu pārtikas izejvielu ražošanai. Programmas ietvaros tiks veikti padziļināti pētījumi par antimikrobiālās rezistences veidošanās mehānismiem, tiks izstrādātas jaunas un mūsdienīgas diagnostikas un analīžu metodes pārtikas izejvielu un produktu izpētei.

Vairāk informācijas mājas lapā  http://agrobiores.lv/index.php/lv/

Evita Stramkale
Publicēts: 29.04.2015 11:49
Klikšķiniet uz aktīvajiem datumiem kalendārā un šeit parādīsies tās dienas notikumi.
Kalendārs
i
ICO Oktobris 2020 ICO
P O T C Pk S Sv
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
  Aizvērt